Polityka prywatności

Polityka Prywatności BIN-MED

I. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej https://okulistagdynia.com/ (dalej: “Strona”).

Administratorem danych osobowych jest:

BIN-MED BLANKA I NARCYZ KIEJNA SPÓŁKA JAWNA ul. Powstania Śląskiego 4A 81-462 Gdynia, Polska NIP: 5862303646

 

II. Dane osobowe

1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe użytkowników:

 • – imię i nazwisko,
 • – adres e-mail,
 • – numer telefonu,
 • – adres IP,
 • – dane o lokalizacji,
 • – inne dane dobrowolnie podane przez użytkownika.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • – realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • – odpowiedzi na zapytania użytkowników,
 • – prowadzenia statystyk odwiedzin Strony,
 • – marketingu bezpośredniego,
 • – analityki i profilowania.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • – zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • – umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • – prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie usuwane.

 

III. Pliki cookie

1. Strona wykorzystuje pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika.
2. Pliki cookie są wykorzystywane w celach:

 • – analitycznych (np. Google Analytics),
 • – funkcjonalnych (np. zapamiętanie preferencji językowych użytkownika),
 • – reklamowych (np. wyświetlanie spersonalizowanych reklam).

3. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie i sposobu zarządzania nimi można znaleźć na stronie https://www.allaboutcookies.org/.

4. Administrator wykorzystuje następujące kategorie plików cookie:

 • – Kategoria: Analityczne
 • – Cel: Zbieranie danych statystycznych o użytkowaniu Strony
 • – Źródło: Google Analytics
 • – Czas przechowywania: 2 lata
 • – Sposób zarządzania: Użytkownik może wyłączyć pliki cookie analityczne w swojej przeglądarce internetowej lub za pomocą narzędzia Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
 • – Kategoria: Funkcjonalne
 • – Cel: Zapamiętanie preferencji językowych użytkownika
 • – Źródło: Strona
 • – Czas przechowywania: 1 rok
 • – Sposób zarządzania: Użytkownik może usunąć pliki cookie funkcjonalne w swojej przeglądarce internetowej.
 • – Kategoria: Reklamowe
 • – Cel: Wyświetlanie spersonalizowanych reklam
 • – Źródło: Google AdSense, Facebook Pixel
 • – Czas przechowywania: 3 miesiące
 • – Sposób zarządzania: Użytkownik może wyłączyć pliki cookie reklamowe w swojej przeglądarce internetowej lub za pomocą narzędzia Google Ads Settings.

 

IV. Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • – prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • – prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • – prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • – prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • – prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

V. Kontakt

W razie pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy o kontakt:

 • – adres e-mail: kontakt@okulistagdynia.com
 • – numer telefonu: +48 586 230 364

VI. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki


 

Dodatkowa treść do polityki prywatności w nawiązaniu do Consent Mode v2

1. Wdrożenie Consent Mode v2

Niniejsza strona internetowa wdrożyła Consent Mode v2, standard branżowy opracowany przez IAB Europe, mający na celu usprawnienie procesu uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych. Consent Mode v2 umożliwia Użytkownikom wyrażenie zgody na różne cele przetwarzania danych w sposób bardziej granularny i transparentny.

2. Jak działa Consent Mode v2?

Po wejściu na stronę internetową Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w różnych celach, takich jak:

 • – Analityka i pomiar: Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów analitycznych i pomiarowych, takich jak śledzenie ruchu na stronie internetowej i analiza zachowań Użytkowników.
 • – Personalizacja reklam: Użytkownik może wyrazić zgodę na wyświetlanie spersonalizowanych reklam na podstawie swoich danych osobowych, takich jak historia przeglądania i zainteresowania.
 • – Funkcje społecznościowe: Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów społecznościowych, takich jak wyświetlanie spersonalizowanych treści i ułatwianie interakcji z innymi użytkownikami.

Użytkownik może wyrazić zgodę na wszystkie cele lub wybrać tylko te, na które chce się zgodzić. Użytkownik może również w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące zgody.

3. Jakie dane są przetwarzane?

W ramach Consent Mode v2 przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • – Adres IP: Unikatowy numer identyfikacyjny urządzenia Użytkownika
 • – Pliki cookie: Małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika
 • – Dane przeglądania: Informacje o stronach internetowych odwiedzanych przez Użytkownika
 • – Interakcje z witryną: Informacje o tym, jak Użytkownik korzysta z witryny
 • – Dane demograficzne: Informacje o wieku, płci i lokalizacji Użytkownika

4. Kto przetwarza dane?

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Właściciela strony internetowej oraz przez Dostawców Technologii, którzy świadczą usługi na rzecz Właściciela. Dostawcy Technologii zobowiązani są do ochrony danych osobowych Użytkownika i do przetwarzania ich wyłącznie zgodnie z instrukcjami Właściciela.

5. Jakie są prawa Użytkownika?

Użytkownik ma prawo do:

 • – Dostępu do swoich danych osobowych
 • – Sprostowania swoich danych osobowych
 • – Usunięcia swoich danych osobowych
 • – Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • – Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • – Przenoszenia swoich danych osobowych

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z Właścicielem strony internetowej.

6. Więcej informacji

Więcej informacji o Consent Mode v2 można znaleźć na stronie internetowej IAB Europe.

7. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Właścicielem strony internetowej pod adresem: kontakt@okulistagdynia.com