Terapia wzrokowa

 

Terapia wzrokowa

 

Terapia wzrokowa prowadzona przez optometrystę i ortoptystę pomaga przywrócić i utrzymać prawidłowe funkcjonowanie układu wzrokowego.

Podczas terapii stosowane są ćwiczenia wspomagające leczenie zeza i niedowidzenia, usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową, akomodację, konwergencję, widzenie obuoczne i przestrzenne.

Terapia wzrokowa stosowana jest również u dzieci niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzeniami neurologicznymi i sensorycznymi.

Terapia ortoptyczna zalecana jest w zezach ukrytych i okresowych, oraz przed i po zabiegach operacyjnych zeza.