Terapia wzrokowa

Terapia wzrokowa prowadzona przez ortoptystę pomaga przywrócić i utrzymać prawidłowe funkcjonowanie układu wzrokowego.

Terapia wzrokowa

Podczas terapii stosowane są ćwiczenia wspomagające leczenie zeza i niedowidzenia, usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową, akomodację, konwergencję, widzenie obuoczne i przestrzenne.

Terapia wzrokowa stosowana jest również u dzieci niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzeniami neurologicznymi i sensorycznymi, a także w optodysleksji i zaburzeniach percepcji wzrokowej.

W naszym gabinecie, terapia wzrokowa jest dobierana indywidualnie do każdego pacjenta, przez doświadczone ortoptystki.

Staramy się aby nasz pacjent chętnie uczestniczył w zajęciach, ponieważ bez jego zaangażowania nie osiągniemy zamierzonych celów. W ramach terapii gabinetowej, używany jest specjalistyczny sprzęt m.in. stymulator widzenia Cam, cheiroskop, flippery pryzmatyczne i akomodacyjne, taranglify, wektogramy i wiele innych. Przed ułożeniem indywidualnego planu leczenia wykonywana jest pełna diagnoza ortoptyczna.

Czy Ty lub Twoi bliscy borykacie się z problemami wzroku? W BiN-MED skutecznie walczymy z wadami wzroku, zezem i niedowidzeniem. Skontaktuj się z nami!